Hlídejte si svou identitu a získejte úvěrovou zprávu

Kontrolujte své finanční závazky on-line

Registrace

Hlídám si, kolik mám

Ochrana před zneužitím vaší identity k úvěrovým podvodům

Úvěrová zpráva

Komplexní přehled vašich finančních závazků

Net Agent

Monitorovací služba na ochranu osobních dat na internetu

O projektu

Potřebujete poradit?

02.01.2017

V prohlášení o majetku musí být uvedeny i všechny větší dluhy

Dalším prostředkem finančního úřadu pro zjištění skutečných příjmů poplatníka pro jejich případné dodanění je výzva k podání prohlášení o majetku. Na rozdíl od výzvy k prokázání příjmů, kterou se zaobíral minulý blog, to sice není úplná legislativní novinka – využívána je léta například při exekucích – nicméně nový zákon o prokazování původu majetku účinný od prosince 2016 výrazně zvýšil palebnou sílu této zbraně proti daňovým únikářům.
Zatímco v souvislosti s nereagováním na výzvu k prokázání příjmů či nevěrohodnou odpovědí na ni hrozí finanční sankce ve výši až 100 % z dodatečně vyměřené daně, tak nepodání či zkreslení prohlášení o majetku je nyní možno potrestat vedle udělení pokuty či zákazu činnosti až 3letým vězením.

21.12.2016

Schovávejte si doklady o příjmech, začal platit zákon o majetku

Výzva k prokázání příjmů je v Česku novým nástrojem výběrčích daní. Tímto instrumentem vyzbrojil finanční správu zákon o prokazování původu majetku. Nabyl účinnosti 1. prosince 2016. Už jen samotný název zákonné normy ale vyvolal především mezi movitějšími čili bohatšími spoluobčany paniku. A to takovou, že ministerstvo financí – iniciátor zmíněné legislativní novinky – některé ze zákona vyplývající obavy označilo za mýty a jalo se je vehementně vyvracet. Ministerstvo nicméně uznalo, že název zákona je zjednodušený a tím trošku zavádějící. Nová legislativa se netýká zdanění majetku – to v tuzemsku neexistuje – nýbrž prokazování toho, zda byly či nebyly zdaněny příjmy. Ale jen „nové“ příjmy, u kterých dosud neuplynula 3letá lhůta pro stanovení daně. Toto sledované období se ovšem v některých případech – třeba při soudním řízení – může protáhnout až na 10 let. Původ, respektive zdroj majetku nabytého před touto lhůtou poplatník prokazovat nemusí – zákon tedy není dle úředníků retroaktivní. Měl by ale v případě výzvy doložit, že s inkriminovaným majetkem už před onou lhůtou disponoval.

Bankovní registr klientských informací

CBCB_logo_RGB

Společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. byla založena za účelem provozování Bankovního registru klientských informací. Prostřednictvím CBCB si banky vzájemně vyměňují informace vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů. Více informací získáte ZDE.

Nebankovní registr Klientských informací

CNCB_logo_RGB

Zájmové sdružení právnických osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. bylo založeno v roce 2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů (leasingových a úvěrových společností) o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – fyzických a právnických osob. Více informací získáte ZDE.