Hlídejte si svou identitu a získejte úvěrovou zprávu

Kontrolujte své finanční závazky on-line

Registrace

Hlídám si, kolik mám

Ochrana před zneužitím vaší identity k úvěrovým podvodům

Úvěrová zpráva

Komplexní přehled vašich finančních závazků

Net Agent

Monitorovací služba na ochranu osobních dat na internetu

O projektu

Potřebujete poradit?

11.10.2016

Neprověřená úvěruschopnost? Dlužník splatí později, bez úroků!

Budou poskytovatelé půjček muset rozšířit portfolio svých aktivit a kompetencí o psychologii, či dokonce psychiatrii? S trochou nadsázky se dá říct: ano. Nový zákon o spotřebitelském úvěru totiž praví, že pokud dlužník časem pojme podezření, že ztratil schopnost splácet a dokáže to, bude moci uplatnit námitku. Ta v případě uznání vyústí v neplatnost dotyčné úvěrové smlouvy, což přinese úvěrovanému poměrně značné výhody. Klíčový je přitom význam slova schopnost. Psychologie ji definuje jako souhrn duševních (sic!=ano, je to tak) předpokladů k určité činnosti. Jestliže schopnost není trénována, postupně se vytrácí. Schopnost je také ovlivněna charakterovými vlastnostmi, náladami.

15.09.2016

Sankce za prodlení se splácením úvěru dostanou zákonné limity

Výše možné smluvní pokuty za opožděné splátky spotřebitelského úvěru či hypotéky bude od 1. prosince 2016 zastropována. O to hned několikanásobně: Nebude smět přesáhnout 0,1 % denně z částky v prodlení. To se ale nebude vztahovat na situaci, kdy součet pokut v kalendářním roce nepřesáhne 3000 Kč. Druhé omezení se týká souhrnu všech uplatněných sankcí: nebude moci překročit 50 % z celkové výše úvěru. Třetí hranicí je 200 000 Kč. Více než toto maximum věřitel nebude moci dlužníkovi jako penále naúčtovat. Tyto horní limity vyplývající vedle dalších novot z nového zákona o spotřebitelských půjčkách (viz minulý blog) se budou vztahovat rovněž na úvěrové smlouvy uzavřené před letošním 1. prosincem: Podmínkou ale je, že k prodlení dojde až po tomto datu.

Bankovní registr klientských informací

CBCB_logo_RGB

Společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. byla založena za účelem provozování Bankovního registru klientských informací. Prostřednictvím CBCB si banky vzájemně vyměňují informace vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů. Více informací získáte ZDE.

Nebankovní registr Klientských informací

CNCB_logo_RGB

Zájmové sdružení právnických osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. bylo založeno v roce 2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů (leasingových a úvěrových společností) o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – fyzických a právnických osob. Více informací získáte ZDE.