Výpisy z registrů - Hlídejte si svou identitu a získejte výpisy z registrů nebo výpis z evidence exekucí

Když nemůžete Vy k nám, přijedeme my k Vám

Vše potřebné doručíme Messengerem k Vám domů

Objednejte si balíček
Kolikmam365

AKCE: 4 výpisy zdarma místo 2 v ceně balíčku
(6. 5. - 31. 12. 2020)

Výpisy z registrů

Co je výpis z registrů?

Výpis z registrů je komplexní přehled o vašich závazcích

Výpis z registrů (viz vzor CBCB a vzor CNCB) vás informuje o všech vašich půjčkách a závazcích, které vám poskytly banky, stavební spořitelny, splátkové, úvěrové, leasingové a další finanční instituce. Většina renomovaných poskytovatelů úvěrů již je účastníky neboli uživateli Bankovního registru klientských informací či Nebankovního registru klientských informací.

Tyto registry jsou zdrojem dat pro výpisy z registrů, každý registr ale poskytuje vlastní výpis zvlášť a data z obou registrů ze zákona není možné spojit do jednoho dokumentu. Oba registry sdružují dohromady přes pět desítek finančních institucí působících na českém trhu.

O Výpis z registrů můžete po registraci požádat on-line prostřednictvím tohoto portálu kolikmam.cz: pak jej obdržíte elektronicky nebo vám bude zaslána poštou v listinné podobě. Žádost o Výpis z registrů a registraci pro kolikmam.cz můžete rovněž vyřídit osobně v klientských centrech obou registrů.

Výpis z registru aneb užitečná data pro instituce i klienta

Výpis z registru je užitečným dokumentem pro klienta i finanční instituci. Pokud totiž žádáte o úvěr, ověřují si finanční společnosti nejprve vaši důvěryhodnost. Zkoumají, zda jste uvedli všechny požadované informace pravdivě a zda jste přiznali všechny závazky, úvěry a kreditní karty, které máte. Finanční instituce mají k dispozici váš výpis z registru, který tyto informace obsahuje.

Údaje o příjmech ve výpisu z registrů nenajdete

Banky si pak prověřují vaši bonitu — tedy schopnost splácet další úvěr při vašich příjmech — a odhadují vaše maximálně možné úvěrové zatížení. Údaje o vašich výdělcích však ve výpisech z registrů ani v registrech nejsou vedeny. Banka se je dozví přímo od vás a nikam dál tyto informace nepředává. Finanční instituce si takto prověřují nejenom žadatele, ale i spolužadatele a také ručitele.

Výpis z registrů jako vaše paměť

Využíváme stále více finančních produktů. Od různých kreditních karet, přes leasingové a spotřebitelské úvěry, určené na nákup zboží, až po úvěry ze stavebního spoření či hypotéky. Často je toho tolik, že už nejsme schopni všechny ty úvěry, závazky, poplatky a měsíční splátky evidovat. Ještě složitější bývá zapamatovat si, kdy půjčky splatíme. Výpisy z registrů to umějí za nás. Může se také stát, že nedostanete půjčku a finanční instituce to zdůvodní tím, že máte nevyhovující záznam v jednom z registrů. I v tomto případě je užitečné o výpis z registru požádat.

Potvrzení minulé, současné a budoucí finanční kondice

Výpis z registru je rovněž sondou do vaší úvěrové historie. Jestliže dokazuje, že splácíte řádně a včas, máte větší šanci dostat úvěr než ten, kdo splácel své závazky pozdě či vůbec ne. Výpis z registru je tedy dokladem vaší platební solidnosti a podkladem pro úspěšné budování vaší finanční budoucnosti. Pokud zadlužování, pak pouze zodpovědné. Proto pozor na finanční instituce, které s Výpisem z registru nepracují, nejsou tedy účastníkem jednoho ze zmiňovaných registrů a Výpis z registru po vás ani nepožadují. Těžko mohou mít seriózní zájem na tom, aby jejich potenciální klient byl schopen poskytnutý úvěr splácet.

Jak lze Výpis z registrů získat?

O Výpis z registrů můžete požádat těmito způsoby:

  1. OSOBNĚ v Klientském centru – dostavíte-li se osobně do Klientského centra, vyplníte elektronickou žádost na kiosku. Výpis z registrů dostanete rovnou na místě na počkání. Nezapomeňte si s sebou vzít platný doklad totožnosti (nejlépe občanský průkaz).  Zároveň se na místě můžete registrovat do portálu kolikmam.cz a mít přístup k Výpisům on-line, nepřetržitě 24/7.
  2. POŠTOU – o Výpis z registrů můžete požádat také poštou. Pokud však máte cizí státní příslušnost, nebo požadujte zaslání vyhotoveného Výpisu zpět elektronicky  nebo do datové schránky, musí být podpis na Žádosti úředně ověřen. Pokud žádáte zaslání Výpisu zpět poštou, zasíláme je na dobírku do vlastních rukou, ale pouze na poštovní adresy v ČR. Ověření vaší totožnosti pak provedou úředníci pošty při převzetí zásilky.  Příslušné formuláře naleznete ZDE.
  3. ELEKTRONICKY – Žádost o Výpis lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. Žádost zasíláte na adresu klient@crif.com. Klientské centrum CRIF přijímá elektronické žádosti o Výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V případě, že Žádost zaslaná e-mailem nebude obsahovat elektronický certifikát bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti klienta.
  4. prostřednictvím KOLIKMAM.CZ – požádat o Výpis můžete prostřednictvím webového portálu kolikmam.cz. Registrace do portálu je zdarma a registrovat se můžete ZDE. Jakmile provedete registraci odešleme vám během 3 pracovních dnů zásilku do vlastních rukou se smlouvami a přístupovými údaji do aplikace. Podepsanou smlouvu nám musíte vrátit zpět odpovědní zásilkou a teprve po jejím doručení vám aplikaci zpřístupníme.
  5. datovou schránkou ID CRIF schránky (R4QDCBE) – vyplněnou žádost je možné zaslat do datové schránky a stejnou cestou vám Výpis vrátíme zpět. Stejný postup mohou zvolit i právnické osoby, ale jen v případě, že statutární orgán je jednatel společnosti a je zároveň jediným jednatelem této společnosti. Emailem vám zašleme platební link pro uhrazení Výpisu a po zaplacení odešleme Výpis do vaší datové schránky. Formuláře naleznete ZDE.

Kolik stojí Výpis z registrů?

Po přihlášení do portálu kolikmam.cz má uživatel možnost zakoupit si Výpis z registru BRKI nebo NRKI. Součástí poskytnutých informací jsou i obchodní podmínky platné pro daný registr. Klient si může vybrat, zda si objedná on-line verzi Výpisu s možností elektronického podpisu při tisku do PDF nebo zda si koupí výpis v papírové podobě s razítkem Klientského centra a s poštovním doručením na dobírku. On-line verze je ve své elektronické podobě rovnocenná zaslané papírové formě. Pokud byste si ji ale chtěli vytisknout a použít ji jako oficiální dokument, musel by její konverzi, čili ověřený převod do listinné podoby, provést na vaši žádost a za poplatek Czech POINT — jedno z kontaktních míst veřejné správy, která se nacházejí na vybraných poštách a úřadech.

On-line verze výpisu stojí 100 Kč včetně DPH. Papírová verze přijde na 200 Kč včetně DPH bez poštovného, které se liší v závislosti na váze zásilky. Nově lze požádat o Společný výpis z registrů BRKI a NRKI, který v on-line podobě pořídíte za 180 Kč. V papírové podobě jej na Klientském centru získáte za 300 Kč. Více informací o cenách jednotlivých výpisů naleznete ZDE.

Při nákupu on-line verze je možnost provést platbu prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem pomocí služby PayU včetně služby Mobito. Po úspěšně provedené platbě bude objednávka okamžitě vyřízena. On-line Výpis z registru opatřený elektronickým podpisem pak bude bezprostředně zpřístupněna žadateli v aplikaci kolikmam.cz i s možností tisku faktury za provedenou platbu.

Jak požádat o opravu nepřesných či nepravdivých údajů v BRKI či NRKI?

Zjistili jste, že informace o vás vedené v úvěrovém registru jsou chybné, nepřesné či neúplné? Obraťte se na nás s vyplněnou žádostí o opravu nepřesných či nepravdivých údajů, kterou můžete doručit:

  1. on-line prostřednictvím klientské zóny portálu kolikmam.cz
  2. osobně (nezapomeňte si průkaz totožnosti);
  3. datovou schránkou ID datové schránky: R4QDCBE
  4. elektronicky na adresu klient@crif.com (žádost musí být podepsána pomocí vašeho kvalifikovaného certifikátu a doporučujeme zašifrovat pomocí veřejného certifikátu našeho Klientského centra, který naleznete ZDE.
  5. poštou (pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na této žádosti úředně ověřen)

Po přijetí vašeho oznámení o zpracovávání nepravdivých či nepřesných informacích v registrech se pokusíme co nejdříve ve spolupráci s danou finanční institucí zjednat nápravu. Nebude-li možno zjednat nápravu, nepravdivou či nepřesnou informaci bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz).

Kdo může podat na Klientském centru žádost o službu?

Fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která je plnoletá a způsobilá k právním úkonům. Pokud některou z těchto podmínek žadatel nesplňuje, nebude jeho žádost přijata. Pro prokázání totožnosti žadatele požadujeme platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Zahraniční fyzická osoba se prokazuje cestovním pasem nebo dokladem o povolení k trvalému pobytu v ČR. Fyzická osoba  se může při podání žádosti o službu a s tím spojenými činnostmi nechat zastupovat na základě úředně ověřené plné moci (formulář ZDE). Po zástupci jsou požadovány osobní doklady ve stejném rozsahu, v jakém se požadují u fyzické osoby, která je zastupována. Pokud je žadatel zákonným zástupcem klienta, požaduje se o tom úřední doklad.

Právnická osoba při podání žádosti o službu a s tím spojenými činnostmi může rovněž nechat zastupovat na základě úředně ověřené plné moci (formulář ZDE) V takovém případě budete navíc potřebovat i případné oprávnění (plnou moc), že můžete za  právnickou osobu jednat, pokud tato informace nevyplývá přímo z výpisu z obchodního rejstříku. Vzor plné moci je k dispozici zde (Plná moc PO).  Není-li právnická osoba zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice.cz), je žadatel povinen předložit společně s žádostí výpis údajů o právnické osobě z příslušného registru nebo z jiné evidence (v originále nebo ověřené kopii), který nesmí být starší víc než 3 měsíce; po vyřízení žádosti bude žadateli tento výpis vrácen.

Jak vypadá Výpis z registrů?

Výpis z registru je komplexní informační zdroj, který obsahuje negativní, ale i pozitivní údaje o celkové platební morálce a úvěrové historii konkrétního člověka.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Výpis z registru začíná identifikačními údaji — v případě nepodnikající fyzické osoby tedy OSOBNÍMI DATY, jako je například jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a datum narození. Mezi identifikátory je také kód, který je subjektu v registru přidělen. Je-li subjekt podnikatelem, jsou identifikační údaje patřičně doplněny, mimo jiné o IČO a DIČ.

ROZPIS VŠECH ÚVĚROVÝCH KONTRAKTŮ

Výpis z registru dále pokračuje výčtem všech úvěrových kontraktů podle typu operace a jejich fáze: od žádosti, přes odmítnutí, odvolání, existenci až po ukončení.

Pod SPLÁTKOVÉ OPERACE spadají osobní a spotřebitelský úvěr, koupě na splátky, hypoteční úvěr, leasing apod.

Do operací typu KREDITNÍ KARTY se řadí kromě karet také úvěr ze stavebního spoření nebo revolvingový (automaticky se opakující) úvěr.

Bankovní registr eviduje navíc ještě NESPLÁTKOVÉ OPERACE, jako jsou kontokorentní úvěr a povolený debet. Tyto produkty vám dovolují čerpat v rámci dohodnutého limitu a úroku finanční hotovost z běžného účtu, i když na něm přechodně nemáte potřebnou částku peněz.

SOUHRN A DETAILY ZÁVAZKŮ DLE TYPU KONTRAKTU

V další části Výpisu z registru je uvedena měsíční splátková SUMA za všechny splátkové kontrakty. Ty jsou pak jednotlivě detailně popsány včetně 24měsíční historie splácení. Obdobně jsou pak charakterizovány i další typy úvěrových kontraktů včetně sumarizace.

Mezi detailními informacemi o každém jednotlivém kontraktu můžete nalézt například datum poslední aktualizace, celkovou částku úvěru, počet a periodicitu splátek, výši měsíční splátky, maximální dlužnou částku, ručení, předmět úvěru nebo nejhorší negativní status na kontraktu.

 RESUMÉ VŠECH ŽÁDOSTÍ

V poslední části Výpisu z registru je umístěn přehled všech ŽÁDOSTÍ daného klienta a jeho role. Tedy zda sám žádal o úvěr nebo v žádosti hrál například roli ručitele či spolužadatele.