Výpisy exekucí - Hlídejte si svou identitu a získejte výpisy z registrů nebo výpis z evidence exekucí

Když nemůžete Vy k nám, přijedeme my k Vám

Vše potřebné doručíme Messengerem k Vám domů

Objednejte si balíček
Kolikmam365

AKCE: 4 výpisy zdarma místo 2 v ceně balíčku
(6. 5. - 31. 12. 2020)

Výpisy exekucí

 

Co je výpis z Centrální evidence exekucí?

Od 5. května 2017 vám v rámci služeb portálu kolikmam.cz nabízíme nově možnost získat na Klientském centru výpis z Centrální evidence exekucí (CEE) ČR. Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona c. 120/2001 Sb. CEE umožňuje zjišťovat indikativní informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd. Nahlížení do systému CEE probíhá v několika krocích.

Kolik stojí dotaz do Centrální evidence exekucí?

Nejprve se dotazem ověří, zda se hledaný subjekt nachází v databázi Centrální evidence exekucí. První dotaz je zpoplatněn částkou 40 Kč vč. DPH. Platí se vždy za dotaz, což znamená, že platíte, i když se dotazovaný subjekt v CEE nenachází. Pokud je na tento subjekt vedena jedna nebo více exekucí, výstupem dotazu je přehled dokumentů, jednotlivých exekucí. Máte-li zájem o detaily jednotlivých exekucí, provádí se následný dotaz a každý jednotlivě je zpoplatněný částkou 25,- Kč včetně DPH.

Co je Centrální evidence exekucí (dále jen „CEE“)

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů.

Co se zapisuje do Centrální evidence exekucí?

Soudní exekutoři do CEE zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31. 12. 2012), případně z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce a další právními předpisy stanovené údaje. Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se provede do 3 dnů po zapsání doložky provedení exekuce, z usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce do 3 dnů od nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

Výmaz údajů z Centrální evidence exekucí

Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo (vymožením povinnosti, pravomocným zastavení exekuce apod.), respektive poté, co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.

K čemu Centrální evidence exekucí slouží?

CEE především umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

Jaké údaje v Centrální evidenci exekucí nenaleznete?

CEE neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.