Hlídám si, kolik mám - Hlídejte si svou identitu a získejte výpisy z registrů nebo výpis z evidence exekucí

Když nemůžete Vy k nám, přijedeme my k Vám

Vše potřebné doručíme Messengerem k Vám domů

Objednejte si balíček
Kolikmam365

AKCE: 4 výpisy zdarma místo 2 v ceně balíčku
(6. 5. - 31. 12. 2020)

Hlídám si, kolik mám

Co je služba Hlídám si, kolik mám?

Služba Hlídám si, kolikmam slouží k ochraně před zneužitím identity k úvěrovým podvodům v reálném čase. Jejím úkolem je  upozorňovat uživatele na různé situace, které mohou nastat v Bankovním registru klientských informací (BRKI) a Nebankovním registru klientských informací (NRKI).

Pokud dochází na datech uživatele k vybraným změnám je o nich informován prostřednictvím webového rozhraní, a to vždy po přihlášení do klientské zóny portálu,  e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Vždy záleží na volbě uživatele. Tato služba za vás však hlídá nejen vaši identitu, ale i  zda dochází k řádnému splácení úvěrových produktů a v neposlední řadě hlídá reportování negativních událostí finančními institucemi.

Detailní informace o službě naleznete na hlidamsi.kolikmam.cz.

Co získám aktivací služby Hlídám si, kolik mám?

Služba Hlídám si, kolik mám umožňuje hlídání následujících situací:

  1. HLÍDÁM SI ZNEUŽITÍ IDENTITY

V případě, že si jdete např. požádat do banky o úvěr, tak se na vás banka dotáže do registru (BRKI nebo NRKI), aby si ověřila vaši úvěrovou angažovanost, a tímto dotazem vzniká v registru nová žádost. Registrovaný předplatitel této služby je pak na vznik nového kontraktu v registru upozorněn do 24h formou SMS nebo emailem. Všechny informace tohoto charakteru bude mít k dispozici také v uživatelském rozhraní portálu. Jestliže uživatel ztratil doklady, tak je mu ihned jasné, že se jedná o zneužití jeho dokladů.

  1. HLÍDÁM SI, ZDA DOCHÁZÍ K ŘÁDNÉMU SPLÁCENÍ

Služba Hlídám si, kolik mám vás upozorní na splátku po splatnosti u všech splátkových produktů.

  1. HLÍDÁM SI REPORTOVÁNÍ NEGATIVNÍCH UDÁLOSTÍ FINANČNÍMI INSTITUCEMI

Služba Hlídám si, kolik mám vás upozorní na negativní status reportovaný bankami či finančními institucemi. Hlídáte si následující situace:

ZESPLATNĚNÝ ÚVĚR – finanční instituce reportuje zesplatněný úvěr v okamžiku, kdy je již přesvědčena, že dlužník už není schopen svůj dluh splácet a prohlásí jej za splatný, tzn. že vyzve dlužníka k úhradě celé zbývající částky včetně úroků a poplatků za předčasné splacení. Po takovém kroku lze očekávat, že finanční instituce začne činit kroky k vymožení dlužné částky.

ODPIS POHLEDÁVKY – tuto událost finanční instituce reportují v okamžiku, kdy je pohledávka pro věřitele již nedobytná.

SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ – finanční instituce přikročí k vymožení dlužné částky soudní cestou a ve stejný okamžik tuto informaci zasílá do registru.

PRODEJ TŘETÍ OSOBĚ – věřitelé se svých nedobytných pohledávek běžně zbavují. Jestliže své dluhy nesplácíte a před upomínkami se schováváte, snadno ve schránce přehlédnete důležitou obálku. Kvůli tomu se pak třeba nedozvíte, že máte splácet dluh někomu jinému.

REPORTOVÁNÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI – např. v případě krádeže předmětu financování v případech, kdy se čeká na plnění pojistné události v Nebankovním registru klientských informací (NRKI) si pak ještě prostřednictvím této služby hlídáte i situaci, kdy finanční instituce reportuje vypovězení smlouvy o financování v případě, že klient řádně nesplácí a může dojít i k odebrání předmětu financování.

Kolik stojí aktivace služby Hlídám si, kolik mám?

Roční paušál za aktivaci služby Hlídám si, kolikmam.cz je 250 Kč za registr. Službu je možné aktivovat i pro oba registry dohromady. Pokud tak učiníte, zaplatíte 365 Kč za rok.  Pokud si aktivujete službu pouze pro jeden registr (BRKI nebo NRKI) a zároveň si objednáte výpis z registru, zaplatíte zvýhodněnou cenu 300 Kč.