Životní příběhy Archives - Hlídejte si svou identitu a získejte výpisy z registrů nebo výpis z evidence exekucí

Když nemůžete Vy k nám, přijedeme my k Vám

Vše potřebné doručíme Messengerem k Vám domů

Objednejte si balíček
Kolikmam365

AKCE: 4 výpisy zdarma místo 2 v ceně balíčku
(6. 5. - 31. 12. 2020)

Aktivity finančního poradce je dobré mít pod kontrolou

Byl poměrně bonitním klientem. Pan Karel měl slušné a pravidelné příjmy o dost převyšující stálé výdaje. Jeho úvěrová historie vyčtená z bankovního a nebankovního registru byla bílá jak lilie – tak nevinně čistá. Všechny své minulé dluhy uhradil v řádném termínu. Bez rodinných závazků. Žádné alimenty, ani třeba leasing nemusel platit. Úvěrový limit u své kreditní karty neměl nastaven vysoko, peníze skrze ni utrácené vracel své bance každý měsíc do puntíku přesně. Ideální zákazník pro poskytnutí půjčky, řeklo by se. Přesto, když požádal o spotřebitelský úvěr, nedostal ho.  Přesto, že si ke zprostředkování nejlepší nabídky najal finančního poradce.

Riziko zesplatnění úvěru pro pár opomenutých půjček

Slečna Jolana neodolala vábení konkurence a rozhodla se zrušit běžný účet u své stávající banky. A založit si osobní konto u jiné finanční instituce. Byla ale trošku hektičtější nátury a tak při převodu stálých platebních příkazů, kterých neměla zrovna málo, si zapomněla u nové banky nastavit pravidelné splácení svého spotřebitelského úvěru. Velikost jedné měsíční splátky byla poměrně malá – pár set korun. O to větší však byl její šok, když po ní za pár měsíců její původní banka, u které si také půjčku sjednala, začala požadovat okamžité uhrazení celé zbývající dlužné částky.

Když dojde na ručitele aneb Za dobrotu na žebrotu

Na ručení občas bohužel sedí jedno známé přísloví: Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A také jedno pořekadlo, které částečně obsadilo titulek tohoto blogu.  Obě mudrosloví lapidárně vystihují vysoce rizikové postavení ručitele. Ten je takřka bezbranným rukojmím dlužníka. Je mu vydán napospas. Protože když se například dlužník z jakéhokoliv důvodu rozhodne přestat splácet půjčku, může se věřitel čili poskytovatel úvěru obrátit na ručitele a požadovat po něm splácení dluhu. Jedno, zda dlužník peníze opravdu nemá nebo se mu jenom platit nechce.
Zkrátka, pokud dlužník přestane plnit své závazky, tak pro něj a pro ostatní případné spoludlužníky a ručitele platí ono mušketýrské: Jeden za všechny a všichni za jednoho.

Upozorní včas na váš dluh, který zavinil bývalý manžel

Novomanželé krátce po svatbě dostali hypotéku na nový byt. Získali také půjčku na koupi auta. Oba v obou úvěrových smlouvách figurovali jako dlužníci. Ale i kdyby si teoreticky vzal půjčku jenom jeden z manželů, tak ten druhý se stává spoludlužníkem automaticky. Prostě veškerý majetek i závazky, které vznikly během manželství, patří do společného jmění manželů (SJM). Oba za něj mají společnou a nerozdílnou odpovědnost. Tak praví zákon.
SJM, dříve označované také jako bezpodílové spoluvlastnictví, sice lze omezit, přesněji zúžit, ale je k tomu potřeba například předmanželská smlouva nebo notářsky potvrzená dohoda. To je ovšem jiná kapitola. Více se o této problematice můžete dočíst rovněž na tomto webu kolikmam.cz; v jednom z posledních blogů.

Dluhy a hrozba exekuce kvůli starému zapomenutému účtu

Zapomenutý a ignorovaný starý bankovní účet, který svého majitele časem zavleče do exekuce. To je další smutný a bohužel pravdivý příběh, který žádný uživatel naší nové služby Hlídám si, kolik mám naštěstí prožít nemůže. Přitom na onom opomenutém kontě zanechal jeho vlastník pár stovek. Takže když spadla klec, podivoval se, že se banka považovala za poškozenou stranu. Ale popořadě.
Vše začalo tím, že se muž středního věku rozhodl začít po rozpadu dlouhodobého vztahu nový život. Kompletně. Přestěhoval se, změnil práci. Založil si u jiného bankovního domu nový běžný účet. Starý přestal používat. Jenomže jaksi opomněl o tom svou předešlou banku informovat. Ta mu proto nadále strhávala poplatky týkající se účtu a s ním propojeného finančního balíčku.

Minimalizujte riziko poskytnutí úvěru na průkaz, který Vám byl odcizen

Aktuální policejní zpravodajství se přímo hemží případy podvodných půjček vylákaných na ztracené, odcizené či jinak zneužité osobní doklady. Škody způsobené obětem těchto trestných činů začínají sice „pouze“ na tisícovkách korun, ale mohou se vyšplhat až k milionům. A to zejména v případě, že zmíněná zlodějna je odhalena pozdě. Různé úroky z prodlení, sankce, penalizační poplatky a advokátní, justiční či exekuční taxy pak zvednou částku k úhradě oproti původně ukradené sumě několikanásobně. Zmíněnou hrozbu naštěstí dokáže vedle dalších rizik úspěšně minimalizovat naše nová služba: Hlídám si, kolik mám.