Hlídejte si svou identitu a získejte výpisy z registrů nebo výpis z evidence exekucí

Kontrolujte své finanční závazky on-line

Registrace

Hlídám si, kolik mám

Co je služba Hlídám si, kolik mám?

Služba Hlídám si, kolikmam slouží k ochraně před zneužitím identity k úvěrovým podvodům v reálném čase. Jejím úkolem je  upozorňovat uživatele na různé situace, které mohou nastat v Bankovním registru klientských informací (BRKI) a Nebankovním registru klientských informací (NRKI).

Pokud dochází na datech uživatele k vybraným změnám je o nich informován prostřednictvím webového rozhraní, a to vždy po přihlášení do klientské zóny portálu,  e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Vždy záleží na volbě uživatele. Tato služba za vás však hlídá nejen vaši identitu, ale i  zda dochází k řádnému splácení úvěrových produktů a v neposlední řadě hlídá reportování negativních událostí finančními institucemi.

Detailní informace o službě naleznete na hlidamsi.kolikmam.cz.

Co získám aktivací služby Hlídám si, kolik mám?

Služba Hlídám si, kolik mám umožňuje hlídání následujících situací:

  1. HLÍDÁM SI ZNEUŽITÍ IDENTITY

V případě, že si jdete např. požádat do banky o úvěr, tak se na vás banka dotáže do registru (BRKI nebo NRKI), aby si ověřila vaši úvěrovou angažovanost, a tímto dotazem vzniká v registru nová žádost. Registrovaný předplatitel této služby je pak na vznik nového kontraktu v registru upozorněn do 24h formou SMS nebo emailem. Všechny informace tohoto charakteru bude mít k dispozici také v uživatelském rozhraní portálu. Jestliže uživatel ztratil doklady, tak je mu ihned jasné, že se jedná o zneužití jeho dokladů.

  1. HLÍDÁM SI, ZDA DOCHÁZÍ K ŘÁDNÉMU SPLÁCENÍ

Služba Hlídám si, kolik mám vás upozorní na splátku po splatnosti u všech splátkových produktů.

  1. HLÍDÁM SI REPORTOVÁNÍ NEGATIVNÍCH UDÁLOSTÍ FINANČNÍMI INSTITUCEMI

Služba Hlídám si, kolik mám vás upozorní na negativní status reportovaný bankami či finančními institucemi. Hlídáte si následující situace:

ZESPLATNĚNÝ ÚVĚR – finanční instituce reportuje zesplatněný úvěr v okamžiku, kdy je již přesvědčena, že dlužník už není schopen svůj dluh splácet a prohlásí jej za splatný, tz. že vyzve dlužníka k úhradě celé zbývající částky včetně úroků a poplatků za předčasné splacení. Po takovém kroku lze očekávat, že finanční instituce začne činit kroky k vymožení dlužné částky.

ODPIS POHLEDÁVKY – tuto událost finanční instituce reportují v okamžiku, kdy je pohledávka pro věřitele již nedobytná

SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ – finanční instituce přikročí k vymožení dlužné částky soudní cestou a ve stejný okamžik tuto informaci zasílá do registru

PRODEJ TŘETÍ OSOBĚ – věřitelé se svých nedobytných pohledávek běžně zbavují. Jestliže své dluhy nesplácíte a před upomínkami se schováváte, snadno ve schránce přehlédnete důležitou obálku. Kvůli tomu se pak třeba nedozvíte, že máte splácet dluh někomu jinému

REPORTOVÁNÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI – např. v případě krádeže předmětu financování v případech, kdy se čeká na plnění pojistné události v nebankovním registru klientských informací (NRKI) si pak ještě prostřednictvím této služby hlídáte i situaci, kdy finanční instituce reportuje vypovězení smlouvu o financování v případě, že klient řádně nesplácí a může dojít i k odebrání předmětu financování.

Kolik stojí aktivace služby Hlídám si, kolik mám?

Roční paušál za aktivaci služby Hlídám si, kolikmam.cz je 250 Kč za registr. Službu je nutné si aktivovat zvlášť pro Bankovní a zvlášť pro Nebankovní registr. Celkem tedy zaplatíte za aktivaci služby Hlídám si, kolik mám pro oba registry 500 Kč za rok. Pokud si aktivujete službu pouze pro jeden registr a zároveň si objednáte úvěrovou zprávu, zaplatíte zvýhodněnou cenu 300 Kč.