Hlídejte si svou identitu a získejte výpisy z registrů nebo výpis z evidence exekucí

Kontrolujte své finanční závazky on-line

Registrace

FAQ

Registrace

Problémy s certifikátem?

Pokud by se Vám v průběhu registrace zobrazilo upozornění o problému s nedůvěryhodným připojením, pak je to tím, že Váš počítač nezná námi využívaný bezpečnostní certifikát a je nezbytné si nainstalovat certifikát podle níže uvedeného odkazu.

Využíváme certifikát poskytovatele Česká pošta, která je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

Instalace certifikátů certifikačních autorit najdete na odkazu: http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html

Výpisy z registrů

Co to je výpis z registrů BRKI a NRKI?

Výpis z registrů  BRKI a NRKI je komplexní přehled o všech úvěrových produktech, které čerpáte, v uplynulé době čtyř let jste čerpali nebo o jejichž poskytnutí aktuálně žádáte. Zároveň obsahuje informace o řádných i mimořádných splátkách, informace o splátkách po splatnosti, tedy o úhradě splátek, které neproběhly v souladu s předem dohodnutými podmínkami splácení a další údaje o parametrech vašich úvěrů či žádostí.

Proč jsou v systému kolikmam.cz nabízeny dva výpisy z registrů?

V klientské zóně nabízíme možnost zakoupit výpis z  BRKI a výpis z  NRKI. O výpisy z BRKI a NRKI musíte požádat zvlášť, neboť zákonné a smluvní podmínky nám nedovolují slučovat tyto informace do jedné úvěrové zprávy. Každý registr smí poskytovat výpis pouze ze své databáze.

Proč musím za každý výpis z registru platit zvlášť?

Registry jsou dvě oddělené instituce. Platby za jejich služby není možné nijak slučovat.

Proč potřebuji sledovat informace z výpisu z registru?

Je velmi důležité mít trvalý přehled o svých půjčkách, o stavu již splacených, ale také o dosud nesplacených částkách. Podrobný přehled bychom měli mít o všech krátkodobých závazcích a o jejich průběžném užití. To je důležité například u kreditních karet, jež část veřejnosti leckdy nevnímá ani jako půjčku. Jejich nezodpovědné užití může mít přesto negativní dopad na budoucí půjčky, a to i dlouhodobé, které byste potom chtěli čerpat například na řešení samostatného bydlení.

Jak mám rozumět jednotlivým položkám uvedeným ve výpisu z registru?

Každý výpis z registru zakoupený online a zobrazená v prohlížeči vám nabídne vysvětlující komentáře k jednotlivým polím výpisu.

Co to je finanční historie a proč si ji mám budovat?

Finanční historie je to, co zajímá zodpovědné banky a nebankovní instituce v okamžiku, kdy projevíte zájem o úvěrový produkt. V tomto okamžiku se finanční společnosti dívají na to, jak jste hospodařili se svými financemi, či jak jste zodpovědně přistupovali ke splácení dřívějších půjček.

Jak mohu získat přístup k elektronické verzi výpisu z registru?

Každý člověk má právo získat informace, které jsou o něm zpracovávány v Bankovním či Nebankovním registru klientských informací. Svůj výpis z registru může získat při návštěvě klientského centra, poštou či prostřednictvím webových stránek kolikmam.cz, přičemž úvodní registrace podléhá obdobným pravidlům, jako chcete-li využívat služeb internetového bankovnictví.

Co mám udělat, když najdu chybu ve svém výpisu z registru?

V případě, že najdete chybu v úvěrové zprávě a jste registrován v portálu kolikmam.cz, naleznete po přihlášení v levém menu nabídku „Mé požadavky”. V této sekci můžete vytvořit nový požadavek na opravu dat ve výpisu a podle výpisu (zda je to výpis z BRKI nebo NRKI) máte možnost zaslat elektronickou žádost o opravu chybných údajů.

Také je možné osobně navštívit Klientské centrum registrů na Praze 4, kde můžete vyplnit opravný formulář nebo jej můžete zaslat vyplněný poštou. Pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na této žádosti úředně ověřen.

Hlídám si, kolik mám

Co je služba Hlídám si kolik mám?

Služba Hlídám si, kolik mám přináší možnost být informován v případě, kdy dochází ke vzniku nového záznamu o úvěrovém produktu v registru BRKI či NRKI nebo v případech, kdy finanční instituce reportuje do registru některou vybranou negativní informaci např. zesplatnění úvěru, splátky po splatnosti, atd.

Jaké informace jsou v registrech hlídány?

V Bankovním i Nebankovním registru klientských informací jsou hlídány tyto události:

 1. Vznik nového kontraktu ve fázi žádosti: finanční instituce provádí on-line dotaz do registru v okamžiku, kdy dochází k uzavření nové úvěrové smlouvy na totožnost žadatele, aby si ověřila úvěrovou historii žadatele a jeho aktuální zatížení. V daný okamžik vzniká v registru záznam ve fázi žádosti.
 2. Vznik nového kontraktu ve fázi existující: jedná se o událost, kdy došlo již ke schválení nového úvěru na totožnost žadatele a finanční instituce reportovala do registru přímo novou smlouvu.
 3. Splátka po splatnosti: systém hlídá, zda dochází k řádnému splácení.
 4. Vznik negativní události: hlídáme tyto události, které mohou do registrů BRKI či NRKI reportovat finanční instituce, jež jsou členy daných registrů k uzavřeným smlouvám:
  1. Zesplatněno
  2. Odprodej pohledávky
  3. Soudní vymáhání
  4. Blokace s dlužnou částkou nad Kč 500,-
  5. Pojistná událost (pouze v NRKI)
  6. Vypovězená smlouva – předmět financování odebrán, neodebrán, nenalezen (pouze v NRKI)

Jak a kdy budu být informován o události v registru?

Při aktivaci služby Hlídám si, kolik mám si uživatel vybírá možnost, jak se chce nechat upozornit na případné události v registrech BRKI či NRKI. Uživatel má možnost si vybrat upozornění formou SMS nebo e-mailem. Všechny události jsou k dispozici v klientské zóně portálu www.kolikmam.cz. Informace hlídáme v případě nové žádosti o úvěrový produkt denně, vždy ve večerních hodinách, a pokud nějaká situace nastane, informujeme uživatele druhý den ráno.
Pro ostatní události zkontrolujeme aktivovaným uživatelům hlídaná data vždy po nahrání dávek, k 28. dni v měsíci, a druhý den ráno distribuujeme oznámení všem dotčeným uživatelům.

Budu informován, i když k žádné události nedojde?

Každý měsíc všechny aktivované uživatele budeme zvoleným způsobem informovat, zda došlo v daném hlídaném měsíci k nějaké události.

Proč se hlídá každý registr zvlášť?

V klientské zóně nabízíme možnost zakoupit službu Hlídám si, kolik mám v Bankovním registru klientských informací (BRKI) a Nebankovním registru klientských informací (NRKI) zvlášť, neboť zákonné a smluvní podmínky nám nedovolují monitorovat, slučovat či jakkoli zpracovávat data nad oběma registry pro jednu společnou službu. Každý registr smí zpracovávat data pouze ze své databáze.

NetAgent

Co je služba NetAgent?

NetAgent je služba zaměřená na nalezení zcizených nebo narušených důvěrných dat na internetu. Služba NetAgent je určena k proaktivní kybernetické detekci na mezinárodní úrovni. Nepřetržitě monitoruje tisíce webových stránek a miliony datových bodů a upozorní registrované uživatele, jestliže dochází k ohrožení jejich osobních údajů v prostředí internetu, ale i v internetovém podsvětí – dark webech, deep webech, IRC kanálech apod.

Pokud si aktivujete službu NetAgent, bude vám vygenerován počáteční report ukazující výsledek kontroly monitorovaných dat nad historickou databází. Tato databáze shromažďuje data od roku 2006 a je neustále aktualizována.  Po registraci a zaplacení služby NetAgent je aktivován monitoring nad hlídanými daty. Jakmile je zaznamenáno zvýšené riziko nad hlídanými daty, upozorníme vás prostřednictvím SMS nebo e-mailem.

Jaké informace jsou službou NetAgent monitorovány?

U služby NetAgent je možné hlídat si osobní, adresní, finanční a kontaktní údaje včetně přihlašovacích údajů do aplikací. Konkrétně se  jedná o jméno, příjmení, adresu, datum narození, rodné číslo, číslo OP, číslo pasu, číslo řidičského průkazu, číslo bankovního účtu v národním i mezinárodním formátu, číslo kreditní karty, e-mailovou adresu a telefonní čísla. Každý uživatel si vybírá rozsah hlídaných údajů sám.

Jak a kdy budu být informován o zjištěné události v rámci služby NetAgent?

V okamžiku, že jsme obdrželi upozornění na nějakou událost nad vašimi monitorovanými údaji, pak od nás obdržíte notifikační e-mail či SMS, a to do 24hodin od události. Všechna upozornění jsou následně k dispozici i v klientské zóně portálu kolikmam.cz.

Co mám dělat pokud obdržím nějaké upozornění na monitorovaná data?

V případě, že jste obdržel SMS či e-mailové upozornění na nějakou událost nad monitorovanými daty v rámci služby NetAgent, pak doporučujeme nejprve pročíst našeho rádce k jednotlivým situacím, kde uvádíme jak se zachovat.

Bankovní a Nebankovní registr klientských informací

Co je Bankovní registr klientských informací (BRKI)?

Bankovní registr zahájil svou činnost v roce 2002 v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v aktuálním znění. Podle tohoto zákona mají banky možnost prověřovat si bonitu a důvěryhodnost svých klientů. BRKI, který je spravován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., (www.cbcb.cz), vede databázi údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž bankám poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii.

Kdo je v BRKI a NRKI?

V BRKI/NRKI jsou vedeny fyzické osoby (občané i fyzické osoby podnikatelé), které u některé finanční instituce – účastníka BRKI/NRKI – čerpají nebo čerpaly jakýkoliv úvěrový produkt. V BRKI/NRKI jsou také vedeny osoby, které o úvěrový produkt teprve žádají a dále informace, že požadovaná smlouva mezi finanční institucí a klientem nebyla uzavřena. V NRKI jsou vedeny navíc i právnické osoby.

Co je NRKI?

NRKI, který je veden společností CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., (www.cncb.cz) spravuje databázi údajů o úvěrových produktech klientů leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské úvěry a faktoringových společností. Uživatelé nebankovního registru si tak mohou ověřovat bonitu svých klientů. Jde například o informace, zda klient své závazky včas a řádně splácí.

Proč má klient dávat souhlas se zpracováním osobních dat?

Banky Váš souhlas k tomu, aby si o vás mohly informace mezi sebou vyměňovat, nepotřebují v souladu s příslušnými právními předpisy, kterými jsou zákon o ochraně osobních údajů v návaznosti na zákon o bankách. Jinak je tomu v NRKI, tam je váš souhlas nutný.

Banky i finanční instituce mají zájem o zvyšování kvality nabízených produktů a snižování rizik tím, že budou získávat údaje vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů BRKI i NRKI. Právě za účelem výměny informaci mezi bankami a nebankovními věřitelskými subjekty (zejména leasingových společností a společností poskytujících spotřebitelské úvěry) je Váš souhlas rovněž vyžadován.

Vidí do registru i finanční instituce, se kterými nejsem v žádném smluvním vztahu?

V rámci vzájemné výměny dat mezi BRKI a NRKI mohou být vaše údaje přístupné i dalším nebankovním či bankovním věřitelům, jež jsou uživatelé BRKI a NRKI, kteří mají s CBCB/CNCB uzavřenou příslušnou smlouvu a jejichž aktuální seznam je k dispozici na webových stránkách www.cbcb.cz a www.cncb.cz v informačním memorandu, avšak samozřejmě pouze za podmínky, že u této finanční instituce sám projevíte zájem o úvěrový produkt.

Jak dlouho jsou v registru údaje uchovávány a jak často se aktualizují?

Informace obsažené v registrech jsou aktualizovány měsíčně a jsou zde uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu s finanční institucí a dále po dobu čtyř let po jeho ukončení. Pokud smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace o žádosti o úvěrových produkt uchovány v NRKI po dobu šesti měsíců, v BRKI po dobu jednoho roku.

Kdo a kdy se do registrů může dotazovat?

Každá banka, uživatel BRKI, a finanční instituce, uživatel NRKI, může získat údaje pouze o svých klientech, a to jak nově příchozích tak svých stávajících za předpokladu, že má řádně podepsanou smlouvu s provozovatelem registru. Uživateli NRKI jsou leasingové, splátkové a faktoringové společnosti. V rámci vzájemné výměny dat mezi BRKI a NRKI mohou být vaše údaje přístupné i dalším nebankovním či bankovním věřitelům viz 2.5. Každý klient, jehož data jsou v registru uvedena, může získat svou úvěrovou zprávu, a to buď při osobní návštěvě Klientského centra registrů na Praze 4, poštou či právě prostřednictvím portálu kolikmam.cz. Uživatelé registru mohou nahlížet na Vašedata pouze v případě, když u nich žádáte o některý z úvěrových produktů nebo když již nějaký úvěrový produkt využíváte.

Existuje něco podobného také v zahraničí?

Úvěrové registry fungují v zahraničí již desítky let. V prostředí volné tržní ekonomiky jde o naprosto standardní nástroj pro rozhodování o úvěrech. V zemích střední a východní Evropy byly registry založeny relativně nedávno nebo se na jejich vybudování ještě pracuje. Existuje také výměna údajů mezi jednotlivými zeměmi. Klienti v zemích, kde registry fungují jako tradiční součást ekonomiky, přímo vyžadují, aby jejich věřitel informace do registru předával. Mají jistotu, že na ně ostatní budou pohlížet jako na solidní klienty.

Je možné, aby údaje z BRKI či NRKI někdo zneužil?

Bezpečnost údajů v BRKI i NRKI je velmi dobře zajištěna jak po technické, tak po organizační stránce. Data jsou přenášena po zabezpečených privátních linkách a jsou šifrována. Všechny komunikující servery i uživatelé tohoto uzavřeného systému jsou navíc identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb. Vedle technického zabezpečení dat je zde množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému a dat v něm obsažených. Technické i organizační zabezpečení je pravidelně testováno a flexibilně implementuje nejnovější přístupy k bezpečnosti dat.

Pokud nesplatím jednu splátku třeba jen o jeden až dva dny, objevím se v BRKI a NRKI jako neplatič?

Uživatelé BRKI (banky) a NRKI (finanční, leasingové, faktoringové společnosti) aktualizují údaje jednou měsíčně. Jedno až dvoudenní zpoždění se zaplacením splátky se v BRKI ani NRKI zpravidla neobjeví. Pokud má však klient nastavenu splátku úvěru např. na poslední den měsíce a tuto splátku uhradí, avšak s jednodenním zpožděním, pak se do registru taková splátka promítne jako opožděná/nezaplacená v řádném termínu.

Jaké informace jsou o mně v BRKI a NRKI uloženy?

V BRKI i NRKI jsou kromě identifikačních osobních údajů klienta (tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a země narození a adresa) také informace vypovídající o tom, zda mezi klientem a bankovním či nebankovním věřitelem dojde či došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního (úvěrového) vztahu. Dále údaje o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bankovnímu či nebankovními věřiteli, tj. počet existujících úvěrových smluv, výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků apod. BRKI i NRKI také obsahuje údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěrový produkt. Informace jsou v registru uchovány po celou dobu existence úvěrového produktu a dále po dobu 4 let po jeho ukončení. Pokud požadovaná smlouva mezi vámi a bankou resp. finanční institucí nebyla uzavřena, je tato informace uchována v BRKI po dobu 1 roku resp. v NRKI po dobu půl roku ode dne podání vaší žádosti o uzavření příslušné smlouvy.

Co to znamená, že BRKI a NRKI mají k dispozici pozitivní a negativní informace?

BRKI i NRKI informují své uživatele o komplexním zatížení daného klienta, přináší tedy informaci o všech půjčkách, které klient má a o tom jak je splácí v souladu s předem domluvenými podmínkami nastavenými ve smlouvě, a také o tom jestli se během splácení vyskytly na straně klienta nějaké problémy.

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost banka nebo finanční instituce uvidí ve Vaší úvěrové zprávě a bude na Vás nahlížet jako na solidního zákazníka. Pravděpodobně tak dostanete požadované finanční prostředky bez problémů a rychleji. Je také možné, že Vám pak zvolená instituce nabídne lepší úvěrové podmínky.

Mohu požádat o výmaz údajů z registrů BRKI a NRKI?

Pokud zjistíte, že některý z údajů uchovávaných v registru je chybný nebo nepřesný, můžete se obrátit na provozovatele daného registru. Ti pak zahájí jednání s příslušnou finanční institucí a v případě, že se jedná o chybný údaj, dojde k jeho opravě případně výmazu.

Jak mohu získat informace z BRKI a NRKI?

Jste-li registrovaným uživatelem služby kolikmam.cz, pak máte možnost si zakoupit výpis z obou registrů on-line . Můžete také zaslat prostřednictvím portálu kolikmam.cz objednávku/žádost o výpis z registru na dobírku. V opačném případě máte samozřejmě rovněž nárok kdykoli požádat provozovatele registrů, společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (provozovatel BRKI) a CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (provozovatel NRKI), o kompletní přehled, co je o vás v registru uchováváno. Tyto informace vám budou poskytnuty formou výpisu z registrů za manipulační poplatek poštou nebo při osobní návštěvě Klientského centra CRIF – Czech Credit Bureau na Praze 4.

Platby za služby na kolikmam.cz

Platební brána Pay U

Platební brána PAY U je integrována v systému pro platby za služby. Pokud si zvolíte platbu přes rychlé platební tlačítko některé banky, přesměruje vás to do vnitřní internetové aplikace. Jednotlivá návodná videa pro jednotlivé banky jsou k dispozici níže.

Česká spořitelna

Československá obchodní banka

Era

Komerční banka

Sberbank

Raiffeisenbank

mBank

PayU opakované platby